008/Kormányzat

A DEENK MarcWikiBÓL

MARC21-gyel összevetve:2010.12.31.


  • Könyvek, elektronikus dokumentumok, térképek, periodikumok és vizuális dokumentumok esetén használható kód.
  • 008/28


MARC21 kódérték MARC21 megnevezés HUNMARC kódérték HUNMARC megnevezés
üres Nem közig. kiadvány#nem kormányzati
a Autonóm ill. fél autonóm szervezetaszövetségi állam kiadványa
c Több helyszínű közigazgatási testület (multilocal)cterületi illetékességű szervek kiadványa
f Föderális/ nemzeti szintű közigazgatási testületfállamszövetségi kormányzati szervek kiadványa
i Nemzetközi, kormányközi közigazgatási testületinemzetközi, kormányközi testületek kiadványa
l Helyi közigazgatási testületlhelyi kormányzati kiadvány
m Több államot átfogó testület (Multistate)mterületi illetékességű szervek kiadványa (szinttől független)
n Közigazgatási testület, meg nem határozott szint (elavult kód)
o Közigazgatási testület, meg nem határozott szintomeghatározatlan szintű kormányzati kiadvány
s Állami, provinciális, territoriális stb. szintű testületsállami kormányzati kiadvány
u Eldönthetetlen, hogy a mű közigazgatási kiadvány-euismeretlen
z Egyébzegyéb szintű kormányzati kiadvány
Személyes eszközök