245

A DEENK MarcWikiBÓL

Kezdőlap - A MARC21 integrált bibliográfiai formátum - 20X-24X

Tartalomjegyzék


MARC21-gyel összevetve 2010.01.04.

Cím

(nem ismételhető)


Első indikátor

0 A cím fõtétel
1 A cím melléktétel


Második indikátor

0 A nem besorolandó karakterek száma nulla
1 A nem besorolandó karakterek száma egy
2 A nem besorolandó karakterek száma kettõ
3 A nem besorolandó karakterek száma három
4 A nem besorolandó karakterek száma négy
5 A nem besorolandó karakterek száma öt
6 A nem besorolandó karakterek száma hat
7 A nem besorolandó karakterek száma hét
8 A nem besorolandó karakterek száma nyolc
9 A nem besorolandó karakterek száma kilencAlmezőkódok

a Cím (nem ismételhetõ)
b A cím többi része (alcím, párhuzamos cím, párhuzamos alcím) (nem ismételhetõ)
c Szerzõségi közlés (a címlap elsõ szerzõségi közlést követõ része) (nem ismételhetõ)
f A dokumentum teljes tartalmának keletkezési dátuma (nem ismételhetõ)
g A dokumentum zömének keletkezési dátuma (nem ismételhetõ)
h Hordozó (nem ismételhetõ)
k Forma (ismételhetõ)
n A mû részének száma (ismételhetõ)
p A mû részének címe (ismételhetõ)
s Változat (nem ismételhetõ)
6 Kapcsolatok
8 - Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető)

Példák:

[1] 100 1 $aMóra Imre 245 10 $aMagyar-angol jogi szótár =$bHungarian-English law dictionary /$cMóra Imre

[2] 245 00 $aMagyar Biblia-fordítások :$bHunyadi János korától Pázmány Péter századáig /$ca vál., az összeáll., a szöveggond. és a jegyz. Nemeskürty István munkája] ; [a kötetben Dallos Hanna fametszeteit közöljük]

[3] 100 1 $aDahl, Roald$d(1916-) 245 10 $aJámbor örömök :$bElbeszélések = Parson's pleasure : Short stories /$c Roald Dahl ; [ford. Borbás Mária]

[4] 100 1 $aKafka, Franz$d(1883-1924) 245 12 $aA fûtõ =$bDer Heizer ; Az átváltozás = Die Verwandlung : Elbeszélések = Erzalungen /$cFranc Kafka ; [ford. Györffy Miklós]

[5] 100 1 $aKlement, Robert 245 10 $aHárman a dróton /$cRobert Klement. Az energia 101 kulcsszava / Helmut Pleischl ; [mindkét mûvet ill.] Erich Eibl 260 0 $a[Budapest] :$bMagyar Villamos Mûvek Rt.,$ccop. 1986 300 $a110 p. :$bill. ;$c22 cm 500 $aA két mû hátlapjával egybekötve 583 $aKM, DN 695 $atermészettudomány$xgyermekkönyv 700 1 $aPleischl, Helmut 700 1 $aEibl, Erich 740 3 $aAz energia 101 kulcsszava

[6] 100 1 $aDéry Tibor$d(1894-1977) 245 10 $aLó, búza, ember :$bVersek 1921-22 /$cDéry Tibor ; [a fedõlapot Bernáth Aurél rajzolta]

[7] 245 10 $aTonio Kröger ; Halál Velencében ; Mario és a varázsló /$cThomas Mann; a kötetet szerk., a mûvek szövegét sajtó alá rend., a szemelvényeket és a képeket vál., a jegyzeteket írta Szász Ferenc ; [ford. Lányi Viktor, Sárközi György]

[8]

245 00 $aMûszaki információ.$pKorrózió és megelõzés /$cOrszágos Mûszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ ; szerk. és kiad. az OMKDK Dokumentációs Igazgatóságának Mûszaki-Gazdasági Tájékoztatási Osztálya az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság Korróziós Állandó Bizottságának támogatásával a Magyar Szabványügyi Hivatal Korróziós Osztályával együttmûküdve ; szakszerk. Loczka Alajos 

[9]

245 00 $aStatisztikai tájékoztató.$nII.,$pA tanácsi, mûvészeti és közmûvelõdésiintézmények munkájáról A $h almezõben nem célszerû a szbvány megengedte rövidítéseket alkalmazni, mert az kulcsszó szerinti visszakeresést zavarhatja. 

[10.] 245 00 $aPostmodern Culture$h[számítógépfájl] :$ban electronic journal of interdisciplinary criticism

Aktuális információk a MARC21 honlapról

A MARC21 integrált bibliográfiai formátum - 20X-24X

Személyes eszközök