008/Gyakoriság

A DEENK MarcWikiBÓL

Revision as of 2010. december 30., 08:50; Kkoltay (Vita | szerkesztései)
(eltér) ←Régebbi változat | legfrissebb változat | Újabb változat→ (eltér)

MARC21-gyel összevetve:2010.12.31.


  • Folyóiratok esetében használt kódok
  • 008/18


MARC21 kódérték MARC21 megnevezés HUNMARC kódérték HUNMARC megnevezés
# nincs meghatározható gyakoriság#nincs
a éventeaévenként
b kéthavontabkéthavonként
c hetente kétszerchetenként kétszer
d napontadnaponként
e kéthetenteekéthetenként
f évente kétszerffélévenként
gkétévenkéntgkétévenként
h hároméventehháromévenként
i hetente háromszorihetenként háromszor
j havonta háromszorjhavonként háromszor
k folyamatosan megújulókhetenként négyszer-ötször
lfolyamatosan frissített
m havontamhavonként
q negyedéventeqnegyedévenként
s havonta kétszershavonként kétszer
t évente háromszortévenként háromszor
u ismeretlenuismeretlen
w hetentewhetenként
z egyébzegyéb
nincs kódolva
Személyes eszközök