Rekordfej

A DEENK MarcWikiBÓL

Revision as of 2011. december 21., 13:23; Kkoltay (Vita | szerkesztései)
(eltér) ←Régebbi változat | legfrissebb változat | Újabb változat→ (eltér)

Kezdőlap - A MARC21 integrált bibliográfiai formátum

Tartalomjegyzék

MARC21-gyel összevetve: 2010.12.22.

00-04 - Rekordhossz

automatikusan generált

05 - A rekord állapota

MARC21 kódérték MARC21 megnevezés HUNMARC kódérték HUNMARC megnevezés
a a leírási szint emelkedése aelőzetes, kivonatos
c javított vagy módosítottc javított/módosított
d törölt dtörölt
n új n új
p Prepublikációs szintről javított rekordpelőzetes CIP tétel

06 - A dokumentum jellege (rekordtípus)

Lásd még 336. mező

MARC21 kódérték MARC21 megnevezés HUNMARC kódérték HUNMARC megnevezés
a nyelvi anyag a nyomtatott nyelvi anyag
bKéziratos nyelvi anyag
c Lejegyzett zene (kotta)cnyomtatott zenemű
d Kéziratos lejegyzett zened kéziratos zenemű
e Kartográfiai anyageNyomtatott térkép
f Kéziratos kartográdiai anyagf kéziratos térkép
g Kivetített médium gaudiovizuális anyag
i Nem zenei hangfelvétel i nem zenei hangzó anyag
j Zenei hangfelvétel j zenei hangzó anyag
k két-dimenzió nem kivetíthető grafikak két dimenziós nem kivetíthető ábrázolások
lszámítógépes anyag
m számítógépfájl(1.) m multimédia
nkülönleges oktató anyag
o készleto vegyes dokumentum csomag
p vegyes anyag p vegyes anyag
r három dimenzió alkotások vagy természeti tárgyak r három-dimenziós alkotások
t Kéziratos nyelvi anyag
(1.)A következő típusú elektronikus forrásokra használjuk: számítógép szoftver (programok, játékok, betűkészletek stb.), numerikus adatok, számítógépes multimédia, online rendszerek és szolgáltatások. Abban az esetben, ha valamilyen lényeges tulajdonságuk miatt ezek a dokumentumok mégis más Rekrodfej/06 kódot is kaphatnának (pl. térképészeti vektoradatok nem numerikus, hanem kartografikus jellegűek), ne az "m", hanem a másik jelleget kifejező kódot használjuk. (pl. nyelvi anyag, grafikus,térképészeti, hangfelvétel, zene, mozgókép). Kétséges esetekben, vagy ha a legjellemzőbb aspektus nem állapítható meg,a dokumentumot tekintsük számítógépfájlnak.

07 - Bibliográfiai szint

MARC21 kódérték MARC21 megnevezés HUNMARC kódérték HUNMARC megnevezés
a - Monografikus dokumentumrészaanalitikus, monografikusé
b Periodikus jellegű részdokumentumbanalitikus, időszakié
c gyűjteményc gyűjteményes
d alárendelt egység d alárendelet (kötet, részegység)
i Integrálódó forrás (cserelapos kiadvány, weboldal)
m Monográfia/Tételm monografikus
s Időszaki s Összefoglaló (időszaki)

08 - Felügyelet típusa

MARC21 kódérték MARC21 megnevezés HUNMARC kódérték HUNMARC megnevezés
# Nem speciális # nincs speciális
a archívaarchív

09 - Karakterkódolás

(HUNMARC-ban fenntartott mező)
MARC21 kódérték MARC21 megnevezés HUNMARC kódérték HUNMARC megnevezés
# MARC-8
a UCS/Unicode

10 - Indikátor hossza

MARC21 rekordban ez mindig "2"

11 - Almezőazonosító hossza

MARC21 rekordban ez mindig "2"

12-16 - Az adatok báziscíme

automatikusan generált

17 - Leírási szint

MARC21 kódérték MARC21 megnevezés HUNMARC kódérték HUNMARC megnevezés
# teljes szint(teljes MARC rekord autopszia alapján)#teljes szint autopsziával
1 teljes szint autopszia nélkül(főleg retrokonverzió alkalmával)1eljes szint autopszia nélkül
2 Egyszerűsített, autopszia nélkül(retrokonverzió alkalmával, minden fontos leíró elem jelen van, besorolási adatok nem feltétlenül aktuálisak2 egyszerűsített, autopszia nélkül
3 rövidített(minimum követeményeknél kevesebb adatot tartalmazhet, besorolási adatai vannak, de nem feltétlenül aktuálisak3rövidített
4 alapszintű minimum követelményeknek megfelelő rekord 4tömörített
5 részleges, előzetes (még nem végleges rekord)5egyszerűsített, autopsziával lásd még
7 minimális (minimum követelményeknek megfelel, érvényben lévő besorolási adatokkal7minimális
8 Prepublikációs szint CIP programban keletkezett leírás8előzetes
u ismeretlen más adatbázisból érkezett adat nem meghatározható leírási szintteluismeretlen
z nem alkalmazható(a rekordra nem alkalmazható a leírási szint fogalma)znincs megadva

A MOKKA által alkalmazott konverziós szabályok

18 - Használt katalogizálási rendszer/szabvány

MARC21 kódérték MARC21 megnevezés HUNMARC kódérték HUNMARC megnevezés
# nem ISBD# nem ISBD
a AACR 2a AACR 2
c ISBD központozás nélkül
i ISBD központozássál i ISBD teljes
pISBD - egyszerűsített
rnem szabványos
u ismeretlenu ismeretlen

19 - Rekordkapcsolat jelzése

MARC21 kódérték MARC21 megnevezés HUNMARC kódérték HUNMARC megnevezés
# Nincs megadva vagy nem alkalmazható#nincs
a A tételcsoport rekordja
b Önálló címmel rendelkező rész
c Nem önálló című rész (rekordja csak a csoport rekordjával együtt érthető)
r a rekord tartalmaz kapcsolatot

20 - Length of the length-of-field portion

mindig "4"

21 - Length of the starting-character-position portion

mindig "5"

22 - Length of the implementation-defined portion

mindig "0"

23 - Nincs definiálva

Aktuális adatok a MARC21 kézikönyvben

Személyes eszközök