Kezdőlap

A DEENK MarcWikiBÓL

MARC21 Kézikönyv

Az alábbiak a Vocal honlaponlévő MARC21 oldalakon alapulva a MARC21 formátumban bekövetkezett változásokat veszik számba. Azokat a mezőket, amelyek jelentősen változtak pirossal jelezzük. Az aktualizálás még nem teljes, folyamatban van. A laptörténet mutatja, hol tart éppen.

Bevezetés

A kéziköny a USMARC szabvány szerinti bibliográfiai és authority rekordok elkészítéséhez kíván segítséget nyújtani a kezdő MARC katalogizálónak mintákat adva a leggyakrabban előforduló esetekre és felsorolva a legfontosabb MARC mezőket, almezőket. A példák, melyeknek nagy része a Kossuth Lajos Tudományegyetem és a József Attila Tudományegyetem Könyvtárainak online katalógusából származik, a USMARC Format for Bibliographic Data című szabvány 1994-es kiadása alapján készültek; a szabvány egyes rendelkezéseinek értelmezéséhez a Library of Congress online katalógusának rekordjai szolgáltak példával. A USMARC adatszerkezetet minden esetben a magyar katalogizálási szabványoknak megfelelően tölthetjük fel adatokkal.

A kézikönyv azonban nem a folyamatosan fejlődő szabvány fordítása. Új problémák felmerülése esetén, és a változások nyomonkövetése érdekében mindenképpen érdemes magát a szabványt is forgatni. A szabvány megrendelhető a Library of Congress Cataloging Distribution Service címén, electronikus formában pedig a Library of Congress WWW oldalán (http://lcweb.loc.gov/marc/) olvasható. (Lásd még)


Személyes eszközök