008/Forma

A DEENK MarcWikiBÓL

MARC21-gyel összevetve:2010.12.31.


  • Könyvek, zeneművek, periodikumok és vegyes dokumentumok esetében használt kódok
  • 008/23
  • 008/29 (Vizuális dokumentumok, térképek esetében)
  • legfeljebb négy kód használható; betûrendben


MARC21 kódérték MARC21 megnevezés HUNMARC kódérték HUNMARC megnevezés
# a következők egyike sem#a következők egyike sem
a mikrofilmamikrofilm
b mikrofichebmikrofilmlap
c mikroopaquecmikrokártya
d nagy betûs nyomtatványdöregbetűs másolat
f BraillefBraille-írás
hmágnesszalag
ivegyes adathordozó
lbibliofil kiadvány
oonline
q"direkt elektronikus" (közvetlenül elérhető, megfogható médiumon tárolva. pl. diszk, szalag, flashdrive)
r szabványos betűnagyságrkülönlenyomat
s elektronikusselektronikus
(z)egyéb (MARC21-ben nincs ilyen,de ide konvertáljuk a HUNMARC h, i, l, r kódokatzegyéb nem hagyományos előállítású
nincs kódolva
Személyes eszközök