008/Rendszeresség

A DEENK MarcWikiBÓL

MARC21-gyel összevetve:2010.12.31.


Folyóiratok esetében használt kódok

  • 008/19


MARC21 kódérték MARC21 megnevezés HUNMARC kódérték HUNMARC megnevezés
n normalizált irreguláris (megjósolható minta szerint irreguláris, rendszertelen)nrendszetelen (meghatározottan
r reguláris (szabályos)rszabályos
x teljesen rendszertelenxrendszertelen
u ismeretlenuismeretlen
nincs kódolva
Személyes eszközök