336

A DEENK MarcWikiBÓL

Kezdőlap - A MARC21 integrált bibliográfiai formátum - 3XX

Tartalomjegyzék

MARC21-gyel összevetve 2018.10.03.


Tartalom típusa (Content Types)

A mű kifejeződésének kommunikációs formája. A Rekordfej 06 kódjában kifejezett rekordtípussal összhangban használható és lehetőséget ad, a részletesebb és különféle szó- és kódkészletek alapján való tartalomtípus meghatározásra.

Ha több, azonos forrásszótárból származó kódot kívánunk megadni, egy mezőnek ismétlődő $a ill. $b mezőjét használhatjuk. Ha a további kódok más forrásszótárból származnak, új 336 mezőben rögzítsük.

A DEENK-ben mező tartalmát az rda értékszótár alapján adjuk meg. Ennek magyar fordítása egyelőre munkaanyagként itt található.


(ismételhető)

Első indikátor

üres Nincs definiálva


Második indikátor

üres Nincs definiálvaAlmezőkódok

a Tartalom típusát leíró kifejezés (ismételhető)
b Tartalom típusát leíró kód (ismételhető)
$0' Authority rekord azonosító száma (ismételhető)
$1' Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető)
2 A kifejezés, kód forrása (nem ismételhető)
3 A megjelölt/vonatkozó dokumentumrészek (nem ismételhető)
6 Kapcsolatok (nem ismételhető)
8 Mezőkapcsoló és sorrend-meghatározó szám (ismételhető)


Példák:

336 ##$aperformed music$2rdacontent 336 ##$aelőadott zene$2rdacontent

336 ##$atwo-dimensional moving image$btdi$2rdacontent

336 ##$akétdimenziós mozgókép$btdi$2rdacontent

336 ##$bprm$2rdacontent 336 ##$btxt$2rdacontent$3marginális bejegyzések

336 ##$aelőadott zene$bprm$0(uri)http://id.loc.gov/vocabulary/contentTypes/prm$2rdacontent 336 ##$aelőadott zene$0(uri)http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1011


Aktuális információk a MARC21 honlapról

MARC PROPOSAL NO. 2009-01/2

RDA Content Types kódlista

A MARC21 integrált bibliográfiai formátum - 3XX

Személyes eszközök